Uczelnie dla uczniów
POLinfo.eu

WARIANT "ZOSTAŃ W DOMU"

Zajęcia online

Pytania i odpowiedzi


 • Zajęcia online pod nadzorem merytorycznym najlepszych dydaktyków będą prowadzić nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci Politechniki Warszawskiej lub innych uczelni, nauczyciele i uczniowie najlepszych szkół średnich oraz pasjonaci nauk ścisłych.
 • Zajęcia online prowadzone są z przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka i matematyka.
 • Aby wziąć udział w zajęciach online należy wypełnić arkusz rejestracyjny.  
 • W arkuszu rejestracyjnym należy wybrać klasę oraz wybraną przez siebie zmianę godzinową.
 • Każdemu uczniowi, który wypełni arkusz rejestracyjny zostanie przeprowadzony internetowy sprawdzian wiedzy.
 • Na podstawie sprawdzianu wiedzy uczeń zostanie przydzielony do grupy uczniów w tym samym wieku o zbliżonym poziomie wiedzy. Chcielibyśmy, aby grupy liczyły do 16 osób.
 • Każda z grup odbywa zajęcia według określonego planu zajęć.
 • Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy uczeń otrzyma indywidualne ID, które będzie umożliwiało mu zalogowanie się na platformę internetową, gdzie będą odbywały się zajęcia.
 • Zajęcia w formie video polegają na dwustronnym („widzę i mnie widzą”) kontakcie video uczeń – prowadzący zajęcia – inni członkowie grupy z możliwością konwersacji uczniów między sobą oraz z prowadzącym zajęcia.
 • Jeżeli uczeń nie chce lub nie może brać udziału w zajęciach video, to może uczestniczyć w zajęciach w formie pisemnej.
 • Zajęcia w formie pisemnej polegają na dwustronnym („piszę i czytam, co inni napisali”) kontakcie pisemnym uczeń – prowadzący zajęcia – inni członkowie grupy.
 • Zajęcia online od poniedziałku do piątku trwają od 2 do 4 godzin codziennie.

Intensywnie pracujemy, aby jak najwięcej uczniów mogło korzystać z naszego programu nauczania online.

Dokładamy również wszelkich starań, aby zajęcia były bezpłatne. Ze względu na ogromne zainteresowanie i liczne prośby rodziców zajęcia uruchomimy również w przypadku braku dofinansowania, wtedy udział w nich będzie jednak niestety płatny.

Politechnika Warszawska ma olbrzymie, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć online. Jednak zanim będziemy mogli prowadzić je na większą skalę, potrzebujemy trochę czasu. Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość do 15 kwietnia.