Studenci dla uczniów
POLinfo.eu

WARIANT "ZOSTAŃ W DOMU"

Korzyści dla uczniów

 • Efektywniejsza nauka – większy postęp ucznia w krótszym czasie
 • Dopasowanie poziomu i tempa zajęć do indywidualnych możliwości ucznia
 • Lepsze wyniki ucznia na egzaminie ósmoklasisty
 • Lepsze wyniki ucznia w szkole średniej
 • Dostęp do najlepszych prowadzących – pasjonatów nauk ścisłych, niezależnie jak daleko od ucznia przebywają
 • Możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia w czasie rzeczywistym tzn. możliwość uzyskania odpowiedzi zaraz po zadaniu pytania.
 • Kontakt ze studentami Politechniki Warszawskiej i innych uczelni
 • Studenci prowadzący zajęcia tłumaczą zagadnienia bardziej „młodzieżowym” językiem niż nauczyciele w szkole
 • Kontakt z rówieśnikami z całej Polski o podobnym poziomie wiedzy
 • Dzięki zajęciom grupowym uczeń rozwija istotne kompetencje m.in. kooperację, komunikację, pracę zespołową i myślenie krytyczne. Korzysta z wiedzy innych uczniów, o zbliżonym poziomie wiedzy.
 • Brak wykluczenia ze względów materialnych, trudności rodzinnych i środowiskowych, miejsca zamieszkania lub niepełnosprawności ruchowej