Studenci dla uczniów
POLinfo.eu

WARIANT "ZOSTAŃ W DOMU"

Korzyści dla nauczycieli

  • Odciążenie (przynajmniej częściowe) nauczycieli od prowadzenia zajęć zdalnych
  • Pomoc uczniom uzdolnionym z przedmiotów ścisłych
  • Lepsze wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty
  • Ograniczenie zapytań ze strony uczniów i rodziców
  • Więcej czasu dla pozostałych uczniów
  • Brak wykluczenia młodzieży ze względów materialnych, trudności rodzinnych i środowiskowych, miejsca zamieszkania lub niepełnosprawności ruchowej