O Nas

 • prof. dr hab. inż. Janusz Walo – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich, Opiekun PW Junior
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek – b. wieloletni Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich, Przewodniczący Rady Programowej PW Junior
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – b. wieloletni Rektor Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Programowej PW Junior
 • doc. dr inż. Bohdan Utrysko – kierownik UTW, dobry Duch PW Junior
 • dr inż. Lena Ruzik – Nauczyciel Akademicki PW, Pełnomocnik J.M. Rektora PW ds. PW Junior, odpowiedzialna za program merytoryczny PW Junior
 • mgr inż. Paweł Leszek –absolwent PW, pomysłodawca, twórca i kierownik POLinfo.eu i PW Junior, „motor wszystkiego”
 • mgr Joanna Śmigielska – nauczycielka informatyki w LO im. S. Staszica, koordynator ds. edukacji poza PW
 • mgr Anna Żaboklicka – koordynator PW Junior, opieka nad Uczestnikami i kontakty z Rodzicami
 • Julia Sadurska – studentka SGH, absolwentka LO im. M. Kopernika, Redaktor Naczelna portalu POLinfo.eu, koordynator ds. współpracy z zagranicznymi firmami związanymi z Przemysłem 4.0
 • Maja Leszek – studentka FU Berlin, absolwentka LO im. St. Batorego, koordynator ds. współpracy z zagranicznymi uczelniami
 • Mikołaj Walczak – student informatyki UW, absolwent LO im. S. Staszica, administrator strony internetowej
 • Maciej Leszek – uczeń Technikum Mechatronicznego nr 1, zastępca Redaktor Naczelnej portalu PW Junior
 • Weronika Kuna – studentka UW, koordynator ds. współpracy ze szkołami
 • Agnieszka Jung – UTW, wsparcie PW Junior
 • Kacper Dąbrowski – uczeń Technikum Mechatronicznego nr 1, koordynator ds. współpracy z polskimi firmami związanymi z Przemysłem 4.0, odpowiedzialny za pozyskiwanie stypendiów dla Nastolatków.

Prowadzący zajęcia:

 • Piotr Bartkowski (SIMR)
 • mgr inż. Marta Bojarska (Inżynieria Chemiczna i Procesowa)
 • Paweł Borzym (Mechatronika)
 • Adam Bugaj (Transport)
 • dr inż. Andrzej Chmielniak (MEiL)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (MEiL)
 • dr inż. Maciej Dranka (Chemia)
 • dr inż. Piotr Firek (Elektronika i TI)
 • mgr inż. arch. Radosław Gajda (Architektura)
 • dr inż. Piotr Garbat (Elektronika i TI)
 • dr Wojciech Grodecki (Inżynieria Lądowa)
 • mgr inż. Konrad Gumowski (MEiL)
 • mgr inż. Juliusz Karolak (Transport)
 • inż. Mateusz Karpiuk (SIMR)
 • mgr inż. Marcin Kasprzyk (MEiL)
 • inż. Krzysztof Korzeniowski (SIMR)
 • mgr inż. Michał Kowalik (MEiL)
 • dr Małgorzata Kucharska (Inżynieria Środowiska)
 • inż. Łukasz Kurkus (SIMR)
 • dr inż. Jerzy Latuch (Inżynieria Materiałowa)
 • Błażej Marciniak (MEiL)
 • Bartosz Nowak (Inżynieria Chemiczna i Procesowa)
 • mgr inż. Marcin Obszański (MEiL)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Piechna (MEiL)
 • dr inż. Maciej Pilarek (Inżynieria Chemiczna i Procesowa)
 • Barbara Pilat (Matematyka i Nauki Informacyjne)
 • dr inż. Agnieszka Pusz (Inżynieria Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (Inżynieria Lądowa)
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza (Mechatronika)
 • Jan Semeniuk (Mechatronika)
 • dr inż. Jan Sentek (Chemia)
 • mgr inż. Ireneusz Siwicki (MEiL)
 • dr hab. inż. Piotr Skawiński (SIMR)
 • dr inż. Witold Wojciech Skórski (MEiL)
 • dr Świeczkowski (Inżyniera Materiałowa)
 • Michał Trojgo (SIMR)
 • Krzysztof Węsek (Matematyka i Nauki Informacyjne)
 • dr inż. Piotr Winiarek (Chemia)
 • mgr Monika Wiśniewska – Wawryniuk (Inżynieria Środowiska)
 • Maciej Wnukowski (SIMR)
 • dr Krystyna Wosińska (Fizyka)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (Chemia)
 • inż. Łukasz Zieliński (SIMR)
 • Błażej Żyliński (MEiL)
 • oraz liczne grono Osób, które wolą pozostać „w cieniu”, ale mocno nas wspierają.