Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów

Potęgi i pierwiastki

Potęga o wykładniku naturalnym

Potęgi o tych samych podstawach

Własności potęgowania

Notacja wykładnicza

Obliczenia w notacji wykładniczej

Pierwiastek kwadratowy i sześcienny

Działania na potęgach i pierwiastkach