Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów
Kiedyś dzięki AI będziecie się mogli uczyć tutaj efektywniej

Szkoła podstawowa

Klasa 7

1. Parametry czcionek i akapitów
2. Zasady formatowania prostych tekstów
3. Listy numerowane i punktowane
4. Formatowanie tabel
5. Listy wielopoziomowe
6. Wprowadzanie danych i wypełnianie komórek
7. Sortowanie i filtrowanie danych
8. Adresowanie komórek i proste obliczenia arytmetyczne
9. Tworzenie wykresów
10. Podstawowe operacje prostego edytora grafiki
11. Różne formaty graficzne i rodzaje kompresji
12. Zapisywanie zrzutów z ekranu
13. Różne wyszukiwarki informacji
14. Więcej niż prosta lista słów
15. Przeszukiwanie różnych zasobów
16. Struktura folderów
17. Różne rodzaje plików (skojarzenia z aplikacjami)
18. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików
19. Przeglądarki plików – sterowanie widokiem
20. Bity, bajty aż do terabajtów
21. Sposoby kodowania tekstu
22. Reprezentacja danych graficznych (bez kompresji)
23. Wyszukiwanie wartości min/max w kolekcji
24. Wyszukiwanie konkretnej wartości w kolekcji
25. Zliczanie elementów w kolekcji
26. Programy sekwencyjne
27. Proste sterowanie obiektem
28. Instrukcje warunkowe i iteracyjne
29. Podstawy składni i proste sterowanie w grze (CodeCombat?)
30. Instrukcje warunkowe i iteracyjne
31. Proste sterowanie obiektami
32. Rodzaje sieci komputerowych
33. Rodzaje usług i protokołów w sieci
Architektura klient-serwer i peer-to-peer
34. Podstawy html
35. Kaskadowe arkusze stylów
36. Elementy struktury strony
37. Definiowanie tabel
38. Definiowanie relacji między tabelami


Klasa 8

1. Włączanie do tekstu obrazów i zdjęć; formatowanie zdjęć
2. Rysowanie kształtów (grafika wektorowa)
3. Style czcionki i akapitu
4. Formatowanie dłuższych tekstów
5. Odwołania do elementów dokumentu
6. Indeksy i spisy
7. Zapisywanie danych w różnych formatach
8.Formatowanie danych (czas, data, tekst, liczby)
9. Formatowanie komórek
10. Funkcje tekstowe, daty i czasu
11. Przycinanie i zmiana rozdzielczości
12. Jak działa wypełnianie
14. Rzutowanie
15. Pożyteczne witryny I
16. Właściwości przeglądarek internetowych
17. Informacje o systemie i komputerze
18. Uprawnienia użytkowników
19. Reprezentacja liczb całkowitych (bez i ze znakiem)
20. Kompresja stratna i bezstratna
21. Sortowanie obiektów przez wstawianie
22. Sortowanie bąbelkowe
23. Kompresja RLE
24. Przeszukiwanie binarne
25. Interakcja z użytkownikiem
26. Modyfikowanie otoczenia
27. Rekurencja
28. Proste sterowanie obiektami
29. Definiowanie własnych funkcji
30. Dekompozycja problemu na prostsze zadania
31. Warstwowa reprezentacja sieci
32.  polecenia diagnostyczne
33. Elementy struktury strony
34. Włączanie skryptów do stron internetowych
35. Narzędzia do projektowania stron
36. Publikowanie stron internetowych
37. Wykonywanie operacji za pomocą kwerend
38. Projektowanie i tworzenie formularzy