Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów

Szkoła średnia

 Klasa 1 (po szkole podstawowej)

1. Przeliczanie jednostek wielkości fizycznych
2. Wielkości wektorowe i skalarne
3.  Działania na wektorach
4.  Formułowanie i weryfikacja hipotez
5.  Rodzaje przyrządów pomiarowych
6.  Rodzaje błędów podczas wykonywania doświadczeń
7.  Niepewności pomiarowe
8.  Podstawowa analiza danych pomiarowych
9.  Kluczowe odkrycia dla rozwoju fizyki
10.  Ruch prostoliniowy jednostajny
11.  Ruch względem różnych układów odniesienia
12.  Ruch prostoliniowy jednostajnie przyśpieszony
13.  Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony
14.  Ruch jednostajny po okręgu
15.  Ruch niejednostajny po okręgu
16.  Spadek swobodny, rzut pionowy
17.  Rzut poziomy
18.  Rzut ukośny
19.  Pierwsza zasada dynamiki Newtona
20.  Druga zasada dynamiki Newtona
21.  Trzecia zasada dynamiki Newtona
22.  Pęd
23.  Popęd
24.  Zasada zachowania pędu
25.  Zderzenia sprężyste
26.  Zderzenia niesprężyste
27.  Tarcie statyczne
28.  Tarcie kinetyczne
29.  Układ inercjalny
30.  Układ nieinercjalny
31.  Siła bezwładności
32.  Zasada względności układów inercyjnych
33.  Praca
34.  Moc i sprawność
35.  Energia kinetyczna
36.  Energia potencjalna
37.  Zasada zachowania energii
38.  Równia pochyła
39.  Ciśnienie hydrostatyczne
40.  Równowaga cieczy w naczyniach połączonych
41.  Prawo Archimedesa

 

Klasa 1 (po gimnazjum)

1. Jednostki w astronomii
2. Budowa Galaktyki
3.  Gwiazdy
4.  Wielki Wybuch
5.  Układ Słoneczny
6.  Księżyc
7.  Sztuczne satelity
8.  Zaćmienie księżyca
9.  Grawitacja
10.  Stan nieważkości i ciężar
11.  Ruch planet
12.  Ruch jednostajny po okręgu
13.  Siły w ruchu po okręgu
14.  Pierwsze prawo Keplera
15.  Drugie prawo Keplera
16.  Trzecie prawo Keplera
17.  Promieniowanie ciał
18.  Atom wodoru
19.  Foton
20.  Zjawisko fotoelektryczne
21.  Pierwiastek
22.  Jądro atomowe
23.  Izotop
24.  Proton
25.  Neutron
26.  Elektron
27.  Energia spoczynkowa
28.  Energia wiązania
29.  Deficyt masy
30.  Promieniowanie Alfa
31.  Promieniowanie Beta
32.  Promieniowanie Gamma
33.  Wpływ na materię oraz organizmy żywe
34.  Wykrywanie promieniowania jądrowego
35.  Zastosowanie promieniowania jądrowego
36.  Czas połowicznego rozpadu
37.  Reakcja łańcuchowa
38.  Rozszczepienie uranu 235U
39.  Reakcje termojądrowe w gwiazdach
40.  Bomba wodorowa
41.  Elektrownia jądrowa

1 KLASA

2 KLASA

3 KLASA