Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów

Zachowanie igły magnetycznej w otoczeniu prostoliniowego przewodnika z prądem