Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów

Właściwości i budowa materii

Gęstość

Masa

Napięcie powierzchniowe, siły spojnośc i siły międzycząsteczkowe

Ciśnienie, parcie

Prawo Pascala

Prawo Archimedesa i siła wyporu