Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów

Odpowiedzi na pytania studentów

Zakładka stale aktualizowana

 • Za ile godzin pracy jest przewidziana stawka 500 zł?

Stawka 500zł brutto przewidziana jest za 7,5 godzin zegarowych = 10 godzin lekcyjnych (po 45 min.) pracy.

 • Czy mogę pracować 2 godziny dziennie?

Nie, praca przewidziana jest przez cały dzień.

 • W jakich godzinach będzie odbywać się praca?

Od 8:00 do 18:00 lub 11:00 do 21:00.

 • Ile dni w tygodniu muszę pracować?

Możesz pracować od 1 do 7 dni w tygodniu.

 • Czy zajęcia będą odbywać się również w soboty i niedziele?

Tak

 • Jak wygląda rozliczenie?

Rozliczenie jest tygodniowe.

 • Jaka jest forma zatrudnienia?

Umowa zlecenie.

 • Jak ustalany będzie grafik pracy?

Studenci zostaną poproszeni o wypełnienie specjalnego arkusza. Grafik będzie dostosowany do preferencji studentów podanych w arkuszu.

 • Kto przygotowuje materiały na zajęcia?

Materiały na zajęcia przygotowywane są przez POLinfo.eu. Studenci otrzymują od nas materiały do zajęć.

 • Jak będzie wyglądał sposób porozumiewania się między uczniem a studentem?

Wszystkie szczegóły komunikacji uczeń – student będą zawarte w przewodniku, który jest w trakcie przygotowania.

 • Czy zajęcia będą grupowe czy indywidualne?

Zajęcia będą przeprowadzane w grupach.

 • Ile osób będzie liczyć grupa?

Chcemy, aby grupy liczyły do 16 osób.

 • Czy studenci będą przeprowadzać również sprawdziany dla uczniów?

Na dzień dzisiejszy przepisy na to nie pozwalają, jednak nie wykluczamy takiego rozwiązania we współpracy ze szkołami.


Pytania prosimy wysyłać na adres: student@polinfo.eu