KORZYŚCI nad zajęciami finansowanymi z UE

 • Aby wziąć udział w zajęciach finansowanych ze środków Unii Europejskiej należy podać bardzo wiele swoich danych, w tym numer PESEL.
  Aby wziąć udział w zajęciach POLinfo.eu wystarczy podać jedynie podstawowe dane, służące głównie do kontaktu z Uczestnikami i ich Rodzicami.
 • Program zajęć finansowanych przez UE jest mało elastyczny, ponieważ musi być w 100% zgodny z programem, który został wpisany w składanym wniosku. Zmiany tematów i prowadzących nie są możliwe.
  Program zajęć POLinfo.eu jest indywidualnie dopasowywany do każdego Uczestnika, jego wiedzy, zaangażowania i umiejętności.
 • W zajęciach finansowanych ze środków UE należy brać udział od początku do końca, nawet gdy nie spełniają one oczekiwań ucznia.
  Zajęcia POLinfo.eu są indywidualnie dopasowywane do Uczestników i ich wymagań.
 • Uczestnicy zajęć finansowanych ze środków UE nie mają możliwości zmian grup/tematyki zajęć, ponieważ ich numer PESEL musi znajdować się na liście obecności zarówno na początku, jak i na końcu cyklu zajęć.
  Uczestnicy zajęć POLinfo.eu mają możliwość zmian grup i przedmiotów, z których mają zajęcia. Mogą pogłębić swoją wiedzę z różnych dziedzin na odpowiednim dla nich poziomie.
 • Wiele tematów zajęć finansowanych ze środków europejskich jest realizowanych wyłącznie dlatego, iż takie były wymagania regulaminu konkursu wniosków. Regulaminy są często tłumaczeniami regulaminów konkursów z innych krajów członkowskich, a przez to nie są dopasowane do polskich realiów. Proponowane tam rozwiązania nie zawsze są dobre dla polskich uczniów.
  Program zajęć POLinfo.eu jest stworzony na podstawie polskiej podstawy programowej i dopasowany do polskiego systemu edukacji.