Korzyści nad tradycyjną szkołą tradycyjnymi zajęciami pozalekcyjnymi

 • Na POLinfo.eu znajduje się wiele różnych sposobów wytłumaczenia tych samych zagadnień w oparciu o ogromną liczbę materiałów. Uczeń ma możliwość wybrania autora i formy, która najbardziej mu odpowiada.
  W tradycyjnej szkole uczeń uzyskuje wytłumaczenie tylko od 1 nauczyciela, który dysponuje ograniczoną liczbą materiałów. Nie zawsze ten sposób tłumaczenia jest dla ucznia jasny.
 • Uczestnik POLinfo.eu ma szansę pracować z najlepszymi nauczycielami szkolnymi i akademickimi z całej Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania.
  W szkole uczeń pracuje jedynie z 1 nauczycielem, którego wiedza, motywacja i zaangażowanie nie zawsze są na najwyższym poziomie.
 • Uczestnicy POLinfo.eu pracują w grupach uczniów o podobnym poziomie wiedzy i zaangażowania, wybitni z wybitnymi, zdolni ze zdolnymi, przeciętni z przeciętnymi.
  W szkole wszyscy uczniowie pracują wspólnie, niezależnie od umiejętności, co często prowadzi do obniżenia efektywności ich pracy (szczególnie uczniów wybitnych i zdolnych), jak również utraty zaangażowania i motywacji oraz powoduje trudności w porozumiewaniu się uczniów.
 • Uczestnik POLinfo.eu otrzymuje zadania indywidualnie dopasowane do jego umiejętności.
  W szkole wszyscy uczniowie otrzymują takie same zadania.
 • Czas przeznaczony na rozwiązanie zadania jest dopasowany do indywidualnych możliwości uczestnika POLinfo.eu.
  W szkole wszyscy uczniowie otrzymują taką samą ilość czasu na rozwiązanie zadań.
 • Na POLinfo.eu uczeń może uczyć się o dowolnej porze. Materiały dostępne są na stronie przez całą dobę.
  W szkole zajęcia trwają w określonych godzinach.
 • Na POLinfo.eu uczestnik ma możliwość pogłębiania swojej wiedzy nie tylko z przedmiotów szkolnych, ale również z zagadnień dotyczących innowacyjnego przemysłu takich jak robotyka, sztuczna inteligencja czy wirtualna rzeczywistość.
  W szkole uczeń uzyskuje wiedzę jedynie z przedmiotów szkolnych w zakresie określonym w podstawie programowej.
 • Na POLinfo.eu uczestnicy mają możliwość skorzystania ze specjalnych zajęć i porad dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu oraz radzenia sobie z krytyką online.
  W szkołach niewiele mówi się o tym, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu.
 • Na POLinfo.eu uczeń może uczyć się o dowolnej porze. Materiały dostępne są na stronie przez całą dobę. Uczestnik może korzystać z nich niezależnie od miejsca zamieszkania.
  Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w określonym miejscu i o określonej porze.