System oświaty

Reforma oświatowa

Fragment dt. egzaminy ósmoklasisty – Art.44zu, str. 91

Szkoła dla innowatora – Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii