0 / 2
Dane osobowe
Przedmioty (można wybrać dowolną liczbę)

Chemia

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Zakres (można wybrać dowolną liczbę)

7-8 klasa szkoły podstawowej

Szkoła średnia z wyjątkiem klasy maturalnej

Klasa maturalna

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć ONLINE w ramach projektu Polinfo.eu. (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2018 poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja PW Junior działająca na zlecenie Politechniki Warszawskiej. Informujemy o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.