0 / 2
Dane osobowe
Przedmioty (można wybrać dowolną liczbę, zakres 7-8 klasa szkoły podstawowej)

Chemia

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Gotowość do pracy
Poświadczenie o odpowiedzialności

WAŻNE: Poszukujemy wyłącznie osób ODPOWIEDZIALNYCH.

Proszę wpisać dane kontaktowe osoby wraz z nazwą instytucji (szkoła, uczelnia, koło naukowe, samorząd, firma, organizacja pozarządowa itp.), która może poświadczyć, że jesteś osobą odpowiedzialną.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć online w ramach projektu POLinfo.eu. (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2018 poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja PW Junior, posiadająca numer KRS 0000392611, NIP 9512345988, z siedzibą znajdującą się pod adresem: 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75. Informujemy o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.