Programy stypendialne

Firmy, fundacje i instytucję gotowe ufundować stypendia Nastolatkom proszone są o kontakt na adres info@polinfo.eu