Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów
Kiedyś dzięki AI będziecie się mogli uczyć tutaj efektywniej

Nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci, emerytowani pracownicy Politechniki Warszawskiej i innych uczelni pomagają uczniom

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie


Zakładki Chemia, Fizyka, Informatyka i Matematyka zawierają materiały i linki do materiałów dostępnych w podziale na klasy oraz tematy według podstawy programowej.

Sztuczna inteligencja i systemy poznawcze AI
Cyberbezpieczeństwo
Roboty i systemy autonomiczne
VR i AR
IoT i IIOT
Przemysł 4.0
Druk 3D
Drony
5G
Chmura obliczeniowa
Zaawansowane kompetencje cyfrowe

BRANŻE, KTÓRE NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ SPECJALISTÓW OD CYFRYZACJI W DANYM MAKROREGIONIE


EKOSYSTEM CYFRYZACJI W DACH

Wiedza

Strategie, ustawy, projekty ustaw oraz inne oficjalne dokumenty dotyczące cyfryzacji i Przemysłu 4.0 oraz sztucznej inteligencji

Raporty, analizy dotyczące cyfryzacji i Przemysłu 4.0 oraz sztucznej inteligencji
Główne bariery transformacji cyfrowej

Główne bariery rozwoju sztucznej inteligencji


Studenci tych uczelni wspierają uczniów w nauce

PW
UJ
WAT
AGH
PG
WUM
GUMED
UMB
UW
UWROC
FU
UNI POTSDAM
EUR
HUD
SGH
kozminski
kul

POLinfo.eu/PW Junior DO 1.10.2019

Szukamy osób, które pomogą nam w wypełnianiu treścią naszej strony lub mogą poprowadzić godzinne prezentacje z obszarów cyfryzacji i Przemysłu 4.0.